Obsah

Výtvarný obor

vytvarnyVýtvarný obor se snaží oslovit všechny děti a mladé lidi, kteří projevují zájem o výtvarné činnosti. Snažíme se podchytit a dále rozvíjet výtvarné nadání dětí. Formou uměleckého studia poskytuje výtvarný obor základy výtvarného vzdělávání.

Věkové rozpětí žáků je široké - od šesti let až po studium pro dospělé.
Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, na kterou žáky písemně pozveme.

Výuka probíhá jednou týdně v rozsahu tří vyučovacích hodin: tříhodinový blok - 3 x 45 minut.

Žáci se svými pracemi každoročně účastní také celé řady krajských a celostátních přehlídek
a soutěží. 

Studium zahrnuje dva předměty:

PLOŠNÁ TVORBA 
Ta obsahuje techniky kresby, malby, grafiky a také kombinaci těchto technik.

PROSTOROVÁ TVORBA
Představuje modelování, tvarování, konstruování a keramiku.

Organizace studia:

1. PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
2 ročníky, vyučování skupinové: 9-15 žáků

2. ZÁKLADNÍ STUDIUM I.STUPNĚ
7 ročníků, vyučování skupinové: 9-15 žáků

3. ZÁKLADNÍ STUDIUM II.STUPNĚ
4 ročníky, vyučování skupinové: 9-15 žáků

Studium I. a II. stupně uzavírá závěrečná práce, kterou vytváří žák na zadané a předem domluvené téma.

4. ROZŠÍŘENÉ VYUČOVÁNÍ
Je určeno nadaným žákům s hlubším zájmem o výtvarný obor a připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.

5. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ
Ve studiu pro dospělé mohou pokračovat žáci po ukončení studia II.stupně.
4 ročníky, vyučování skupinové: 9-15 žáků