Obsah

Historie školy

 

ZUŠ (dříve Městská hudební škola) byla v Rokycanech založena v roce 1945, ale pravidelná výuka byla zahájena až 1.3.1946. 60 žáků bylo vyučováno pouze v hudebním oboru a vyučování probíhalo v nevyhovujících prostorách až do roku 1953, kdy se škola přestěhovala. V té době ji navštěvovalo již 188 žáků a stále pouze hudbě je učilo 7 učitelů. Od svého založení se škola stala nedílnou součástí kulturního života města a regionu nejen jako jeho účastník, ale i jako organizátor.

Ve školním roce 1961/62, kdy byly hudební školy přejmenovány na LŠU, se škola rozrostla o tři pobočky, a sice ve Zbirohu, v Radnicích a ve Strašicích. Pobočky v Radnicích a ve Strašicích jsou činné dodnes, ve Zbirohu byla v roce 1992 založena samostatná ZUŠ.

Výtvarný obor zahájil svoji činnost ve šk.roce 1961/62 se 63 žáky a vyučovalo se v jedné místnosti rokycanské ZDŠ. Hned v prvním roce se žáci se svými pracemi zúčastnili mezinárodních soutěží v Indii a Kanadě a následně byly práce vystaveny na několika místech ve světě. Od té doby obor zaznamenává stále velké úspěchy na soutěžích a výstavách u nás i v zahraničí (výstavy např. v Itálii, Indii, Anglii, Japonsku…) a práce byly často publikovány v časopise Estetická výchova. Školní rok 1967/68 byl zahájen v nově vybudovaném ateliéru na náměstí. Hudební a výtvarný obor spolu vždy úzce spolupracovaly a vedení školy se dlouhodobě snažilo získat pro oba obory jednu budovu, což se podařilo až v roce 1990.

Významným momentem v historii školy i města Rokycan bylo založení Kruhu přátel hudby. Pod jeho hlavičkou organizovala škola od roku 1962 abonentní koncerty, na nichž účinkovali významní umělci a hudební tělesa, např. V. Kameníková, japonská houslistka Shizuka Ishikawa, L. Brabec, P. Eben, V. Hudeček, I. Klánský, Panochovo kvarteto, M.Tauberová, A.Večtomov, J.Chuchro a jiní. Na těchto koncertech také několikrát vystupoval Rokycanský barokní soubor, jehož zakladatelem a uměleckým vedoucím byl hudební skladatel a pedagog Jan Děd. Členové souboru vzešli z řad pedagogů a vyspělých žáků školy. V programu se také v letech 1963 - 1976 pravidelně objevoval Komorní orchestr učitelů. Dalšími účinkujícími tělesy byly akordeonový a houslový soubor. Škola pořádala koncerty nejen v Rokycanech, ale porovnávala úroveň svých žáků na výměnných koncertech např. s LŠU v Hořovicích, Rakovníku, ve Slaném, Starém Plzenci a v Plzni. Kromě abonentních koncertů vyvíjeli pedagogové LŠU záslužnou činnost i na poli všeobecného hudebního vzdělávání dětí, a to organizací výchovných koncertů pro MŠ, ZŠ a SŠ a samozřejmě aktivním účinkováním na těchto koncertech.

Důležitou událostí v životě školy se stalo slavnostní otevření nové budovy v listopadu 1978. Po více než třiceti letech získal hudební obor důstojné a odpovídající prostory, což prospělo kvalitě vzdělávání. V novém prostředí se dařilo ještě více rozvíjet veškerou činnost, zvláště pak práci dechového orchestru, pěveckého sboru, kytarového a houslového souboru, ale i nově vzniklého souboru folklórního, který založil opět Jan Děd.

Ve školním roce 1989/90 byl založen taneční obor a zároveň i soubor mažoretek. V současnosti obor poskytuje kvalitní výuku základů klasického tance, taneční průpravy a taneční akrobacie a kromě jiného sleduje a do své výuky zahrnuje i aktuální moderní taneční trendy. Taneční obor spolupracuje na projektech s ostatními obory školy i s jinými ZUŠ, žáci se účastní soutěží, vystupují při různých příležitostech a také nacházejí uplatnění v tanečních souborech mimo ZUŠ.

Literárně dramatický obor byl založen v roce 1968, ale neustálé problémy s nevhodným umístěním učeben i nedostatkem žáků vyústily v jeho zrušení v roce 1975.

Obor byl nově otevřen po pětatřicetileté odmlce ve školním roce 2010/11. V současné době má přes 40 žáků, kteří se pravidelně zúčastňují představení v rámci školy i mimo ni, např.při akcích pořádaných městem Rokycany nebo na přednesových a divadelních přehlídkách v Plzeňském kraji, ale i v celorepublikové působnosti.