Obsah

Přijímací řízení

Talentové zkoušky 2023

V tomto článku naleznete informace k talentovým zkouškám do naší ZUŠ, které se budou konat ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2023, vždy mezi 13.00 – 17.00. Novinkou je výuka ve výtvarném oboru na pobočce ve Strašicích. Bližší informace naleznete v tomto článku.

 

Prosíme, čtěte pozorně celý článek.

 

SPOLEČNÉ INFORMACE:

Přihláška bude k vyplnění v průběhu talentových zkoušek v budově ZUŠ Rokycany. Pro každý obor, který chcete navštěvovat, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Samotným vyplněním přihlášky nevzniká nárok na přijetí žáka do ZUŠ, rozhodující pro přijetí je úspěšné absolvování talentové zkoušky a kapacitní možnosti školy.

Přečtěte si také Požadavky k talentové zkoušce a způsob jejího hodnocení.

Uchazeči, kteří mají státní občanství země mimo EU, při talentové zkoušce předloží aktuální doklad o povolení k pobytu na území ČR.

Letos bude možné přijmout žáky, kteří do 31. 8. 2023 dosáhnou věku alespoň 5 let, některé obory však vyžadují vyšší věk, viz níže. Bodové výsledky uchazečů budou anonymně (pod čísly přihlášek) zveřejněny nejpozději od středy 14. 6. 2023 na webových stránkách ZUŠ a na nástěnce v ZUŠ (v hl. budově ZUŠ v Rokycanech). O přijetí či nepřijetí do ZUŠ budou uchazeči následně informováni na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Talentová zkouška platí pouze pro jeden školní rok. V případě, že uchazeč nebude ani během školního roku přijat, musí v případě zájmu znovu vykonat talentovou zkoušku pro další školní rok.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE DO HUDEBNÍHO OBORU:

Zájemci o studium v Rokycanech, Radnicích, nebo ve Strašicích se dostaví do budovy ZUŠ v Rokycanech k vykonání talentové zkoušky v termínu, který si vybrali v elektronické přihlášce, a je uveden v potvrzujícím e-mailu. Zájemci, kteří přihlášku předem nevyplnili, se dostaví v jednom ze tří dnů nejpozději do 16.00 hod.

Uchazeč si připraví jednoduchou píseň přiměřenou svému věku. Talentová zkouška se skládá ze zkoušky intonace (zpěv písně, opakování předehraných tónů) a ze zkoušky rytmu (opakování zatleskaného rytmu). Není potřeba si z domova brát vlastní pomůcky. Pouze uchazeči, kteří mají zájem o hru na hudební nástroj a již hráli, si mohou přinést vlastní nástroj (není podmínkou). V případě dotazů pište na e-mail kancelar@zusrokycany.cz.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE DO VÝTVARNÉHO OBORU:

POZOR NOVINKA – Od září 2023 otevíráme na pobočce ve Strašicích výtvarný obor pro žáky, kteří budou ve školním roce 2023/2024 na 1. stupni ZŠ.

Zájemci o studium ve výtvarném oboru na pobočce v Rokycanech i ve Strašicích se dostaví do budovy ZUŠ v Rokycanech k vykonání talentové zkoušky v termínu, který si vybrali v elektronické přihlášce, a je uveden v potvrzujícím e-mailu. Zájemci, kteří přihlášku předem nevyplnili, se dostaví v jednom ze tří dnů, nejpozději do 16.00 hod. Výtvarné potřeby zajistí ZUŠ. Předpokládaná doba trvání talentové zkoušky je 50 minut. V případě dotazů pište na e-mail kancelar@zusrokycany.cz.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE DO TANEČNÍHO OBORU:

Elektronické přihlášky budou přijímány od žáků, kteří k 31. 8. 2023 dovrší věk uvedený u jednotlivých zaměření níže:

 

NABÍDKA TANEČNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024:

 • Výuka se všeobecným tanečním zaměřením (od 7 let a starší)
 • Přípravné studium pro žáky 5 a 6leté s rozšířeným zaměřením na mažoretkový tanec
  • studium je zaměřené na základy všeobecné taneční průpravy a základy taneční akrobacie, dále pak rozšířené o základy mažoretkového tance
  • po absolvování přípravného studia se může žák dále vzdělávat ve všeobecném zaměření i v zaměření na mažoretkový tanec 
 • Výuka se zaměřením na klasický a moderní balet (od 10 let)
 • Výuka se zaměřením na mažoretky (od 7 let)

 

Talentové zkoušky pro jednotlivá studijní zaměření se budou konat v těchto termínech:

STŘEDA 31. 5. 2023

13:15 – Mažoretky (od 7 let a více); Balet (10 let a více)

14:15 – Všeobecné zaměření: I. ročník (7 let a více)

15:15 – Přípravka (5 a 6 let)

 

ČTVRTEK 1. 6. 2023

13:15 – Všeobecné zaměření: I. ročník (7 let a více)

14:15 – Přípravka (5 a 6 let)

15:15 – Mažoretky (7 let a více); Balet (10 let a více)

 

PÁTEK 2. 6. 2023

14:15 – Všeobecné zaměření: I. ročník (7 let a více); Mažoretky (7 let a více)

15:15 – Přípravka (5 a 6 let)

 

V elektronické přihlášce si vyberte odpovídající termín. 

Uchazeče si ve vestibulu školy ve stanovený čas převezme vyučující. Zkouška bude trvat max. 60 min. včetně administrativní části.

Co s sebou/na sebe:

 • sportovní oblečení (upnuté, ne příliš volné), dívky učesané vlasy (culík, drdol)
 • taneční piškoty / cvičky (popř. ponožky)
 • pití

 

Uchazeč se může do ZUŠ dostavit v tanečním úboru, nebo se převléct v určené šatně. Další informace je možné získat na e-mailu jehlikova@zusrokycany.cz.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE DO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU:

 

NABÍDKA LDO VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024:

Dramatická průprava pro I. stupeň / 1 x týdně (2 vyuč. hod.) - žáci od 6 do 13 let (žáci, kteří k 31. 8. 2023 dovrší věku 6 let a více)

Dramatická průprava pro II. stupeň / 1 x týdně (2 vyuč. hod.) - žáci od 14 let (žáci, kteří k 31. 8. 2023 dovrší věku 14 let a více)

 

Talentové zkoušky se budou konat pro všechny věkové skupiny v těchto termínech:

STŘEDA 31. 5. 2023 – 16:15

ČTVRTEK 1. 6. 2023 – 16:15

PÁTEK 2. 6. 2023 – 13:15

 

Zkouška se skládá ze dvou částí:
I. Přednes připraveného textu zpaměti
II. Krátká improvizovaná scénka podle jednoduchého zadání – (může to být rozhovor s rodičem, učitelem nebo starším žákem, nebo jiná krátká scénka).

Každé dítě si připraví zpaměti podle vlastního výběru jeden z následujících literárních útvarů: krátkou básničku, část delší básně, říkadlo, prozaický text, vyprávění. Učitelé hodnotí vnýslovnost + slovní zásobu (drobná výslovnostní vada není překážkou přijetí, pokud o ní rodiče ví a řeší ji, nebo ji hodlají řešit s logopedem), přirozenost projevu, fantazii a představivost – míru vlastní invence.

 

Uchazeče si ve vestibulu školy ve stanovený čas převezme vyučující. Zkouška bude trvat max. 60 min. včetně administrativní části.

Další informace je možné získat na e-mailu vitingerova@zusrokycany.cz.

 

 

Těšíme se na vás!