Obsah

Literárně - dramatický obor

 

PRO KOHO JE "DRAMAŤÁK":

Pro ty, kdo chtějí nahlédnout pod pokličku světa jménem divadlo.

Pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet být tu a tam někým jiným.

Pro ty, kdo chtějí vystupovat na „prknech, která znamenají svět“.

Pro ty, kdo se chtějí naučit správně mluvit a vyjadřovat.

Pro ty, kdo si rádi hrají a mají tvořivou duši.

Pro ty, kdo mají rádi příběhy.

Pro ty, kdo chtějí smysluplně naplnit svůj volný čas.

Pro ty, kdo mají rádi lidi a dobré lidské vztahy.

Pro ty, kdo chtějí získat nové přátele a zážitky.

 

HISTORIE: krátká, ale bohatá
Tento obor byl oficiálně otevřen ve školním roce 2010/11 po téměř čtyřicetileté odmlce.
(Již ve školním roce 2008/09 proběhlo několik víkendových dramatických dílen a v roce následujícím byly v ZUŠ Rokycany nabízeny přípravné dramatické kroužky.)

Žáci se každoročně zúčastňují mnoha akcí, od školních představení přes vystoupení na Rokycansku až po krajské i celostátní divadelní a přednesové přehlídky. Mezi pravidelné a oblíbené akce patří např.Plzeňský Tajtrlík, Tartas Dobřany, Dětská scéna Svitavy, Plzeňský ševel, Poezie na rynku Klatovy, Wolkrův Prostějov ad.

CÍLE: vysoké, ale dosažitelné
Žáci by v LDO měli získat základní divadelní dovednosti – pochopit zákonitosti divadla jako instituce, divadla jako svébytné možnosti vyjádření lidských příběhů, divadla jako specifického světa fantazie a obraznosti. Žáci rozvíjí své hlasové, komunikační i pohybové dovednosti, učí se pracovat s přednesovým a divadelním textem, podílí se aktivně na přípravě různorodých představení nebo tematických pásem. Na interních představeních a veřejných akcích se žáci učí hrát přímo pro konkrétní obecenstvo, zbavovat se trémy a prožívat neobyčejnou možnost kontaktu mezi hercem či recitátorem a divákem. V neposlední řadě jsou žáci LDO zejména při souborové práci nuceni prohlubovat svoji empatii, vnímavost k druhým i k světu okolo sebe.

ŽÁCI: všichni, kdo mají rádi příběhy, hry, fantazii, tvořivost
Do LDO jsou přijímány děti ve věku od 6 let. V současné době navštěvují LDO žáci ve věku 6-20 let, vrchní věková hranice je však neomezená. Studium v tomto oboru je otevřeno všem, kdo mají zájem proniknout do dramatického umění. Absolvováním LDO žáci získávají předpoklady pro další studium především v divadelních nebo pedagogických oborech, ale také v oblastech, v nichž je kladen důraz na komunikační dovednosti, týmovou práci a empatii.

STUDIUM: praktické i tvůrčí, přísné i svobodomyslné
Studium je rozděleno do dvou stupňů.

I.stupeň (žáci ve věku 6-13 let):
Přípravné studium (pro děti 6-7 let):

Dramatická průprava / 1 x týdně (2 vyuč.hod.)
 

1. - 7. ročník (pro děti 7-13 let):

Dramatická průprava / 1 x týdně (2 vyuč.hod.) - v 1. a 2.ročníku

Práce v souboru / 1 x týdně (2 vyuč.hod.) - od 3.ročníku

Sólový dramatický projev a přednes / 1 x týdně (1 vyuč.hod.) – od 4.ročníku


II.stupeň (žáci od 14 let)
Přípravné studium (pro žáky, kteří neabsolvovali I.stupeň):
Dramatická průprava / 1 x týdně (2 vyuč.hod.)

 

I. - IV.ročník:

Práce v souboru / 1 x týdně (2 - 3 vyuč.hod.)

Sólový dramatický projev a přednes / 1 x týdně (1 vyuč.hod.)