Obsah

Hudební obor

 

Hudební obor má v ZUŠ Rokycany dlouholetou tradici. Jako nejstarší z oborů školy funguje od roku 1964. Od svého vzniku vykazoval velkou aktivitu, žáci se účastnili soutěží, přehlídek, výměnných koncertů a veřejných vystoupení. Mnoho bývalých žáků pokračovalo ve studiu na konzervatoři a AMU a nyní působí v symfonických orchestrech nebo učí na ZUŠ či konzervatoři.

Počet žáků, kteří navštěvují výuku v HO se pohybuje okolo 530. Každoročně se zúčastňují nejrůznějších soutěží a často se probojují až do ústředních kol. Vystupují také na koncertech pořádaných školou nebo městem Rokycany. Soubory školy často koncertují v zahraničí (SRN, Polsko, Belgie, Francie, Island, Rakousko, USA, Finsko) a prezentují se na celostátních přehlídkách, kde jsou velmi dobře hodnoceny. 

V HO se vyučuje hře na tyto hudební nástroje: klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, violoncello, kontrabas, kytaru, baskytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, trombon, lesní roh, baskřídlovku, tubu a bicí nástroje. Dále pak sólovému a sborovému zpěvu.

Vyučování probíhá zpravidla 2x týdně. Jeho součástí je výuka hudební teorie, která je pro žáky do 5. ročníku povinná.

Dětem z MŠ a prvňáčkům je určena přípravné studium (přípravná hudební nauka), v němž děti získávají snadno přístupnou hravou formou základní hudební poznatky, učí se písničky, procvičují rytmus. Toto studium je 1-2leté.

Studium se dělí I.stupeň (sedmiletý) a II.stupeň (čtyřletý). Žáci mohou dále pokračovat ve studiu pro dospělé.

Několikrát za rok pořádá škola žákovské koncerty. Svoji tradici mají vánoční koncerty a školní rok je zakončován koncertem absolventů. Každá třída má 1x ročně třídní přehrávku, kde mohou rodiče posoudit úroveň hry svého dítěte v porovnání s hrou ostatních dětí.

Ve škole působí několik hudebních souborů (pěvecké sbory, dechový orchestr, big band, smyčcový soubor). Na práci souborů se pravidelně podílí kolem 230 žáků a jejich učitelů. 
O souborech bude více pojednáno v samostatných kapitolách.