Obsah

Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, nejen k případné profesionální dráze, ale především jako možnost smysluplného využití volného času. Každému žákovi poskytuje podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, aby byl schopen orientovat se v různých tanečních žánrech a technikách a mohl se uplatnit v zájmových souborech, případně se připravit ke zkouškám na konzervatoř.

Taneční obor základní umělecké školy rozvíjí správné držení těla i pohybovou techniku žáka
a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění
a také tvořivost. Poskytuje kvalitní výuku základů klasického tance, taneční průpravy a taneční akrobacie a kromě jiného sleduje a do své výuky zahrnuje i aktuální moderní taneční trendy.

Taneční výuku pod vedením Mgr. Mirky Jehlíkové v současnosti navštěvuje kolem 90 žáků, kteří vystupují v rámci školních akcí, i na dalších kulturních akcí města a okolí a také úspěšně reprezentují na soutěžích.

Ples ZUŠ Rokycany 2018

 

DÉLKA A ORGANIZACE STUDIA

Taneční obor je vhodný pro dívky i chlapce ve věku od 5 let až po studium pro dospělé.
Celkový počet vyučovacích hodin týdně je diferencován podle ročníků a stupňů studia od 1 do 4 vyučovacích hodin.

Členění výuky:

 • Přípravné studium pro děti od 5 let (délka 1 - 2 roky)
 • Taneční tvorba:
  • I. stupeň základního studia (délka 7 roků)
  • II. stupeň základního studia (délka 4 roky)

Vyučované předměty:

 • Taneční průprava
 • Taneční praxe
 • Klasický tanec
 • Lidový tanec
 • Současný tanec
 • Práce v souboru
   

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO TO ZUŠ

Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, na kterou žáka pozveme po vyplnění elektronické přihlášky (viz "Aktuality").

 

NABÍDKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023:

 • Výuka se všeobecným tanečním zaměřením (od 6 let)
  • otevřeno i Přípravné studium pro předškolní žáky 6 leté. Elektronické přihlášky budou přijímány od žáků, kteří k 31.8. 2022 dovrší věku 6 let a více.
 • Výuka se zaměřením na klasický a moderní balet (od 8 let)
 • Výuka se zaměřením na mažoretky (od 8 let)

 

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍ:

Mgr. Mirka Jehlíková

2. patro (č. 47, 48)

jehlikova@zusrokycany.cz