Obsah

Výsledky přehlídek a soutěží

 

VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZUŠ ROKYCANY V KRAJSKÝCH KOLECH SOUTĚŽÍ  

ve školním roce 2016 - 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------

V letošním školním roce probíhaly soutěže žáků v těchto oborech :

Hra na klavír

Hra na smyčcové nástroje

Hra na kytaru

Soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a jiné orchestry

Soutěžní přehlídka školních dětských pěveckých sborů a středoškolských pěveckých sborů

 

ZUŠ Rokycany vyslala do soutěží své nejlepší žáky a zde jsou výsledky:

Hra na klavír              Dominik Vondyska a Lenka Hahnová                   3.místo

                                   Kateřina Palátová, Martin Zelenka                         2.místo

Hra na housle           Jan Fritz, Magdalena Aubrechtová                        3.místo

                                   Klára Valentová                                                        2.místo

Hra na kytaru            Anna Petříčková, Barbora Hanžlová                       3.místo                                                      Marek Straka                                                             2.místo

Kytarový kvartet       A.Petříčková, M.Straka, A.Baborák, V.Hušek         2.místo

Big band                                                                                                       2.místo

Pěvecký sbor Ještěrky                                                                                stříbrné pásmo

Pěvecký sbor Barvičky                                                                                zlaté pásmo

Pěvecký sbor Da Capo                                                                                zlaté pásmo

Pěvecký sbor Armonia                                                                                zlaté pásmo

 

Postupy do ústředního kola                                       Armonia

                                                                                      Barvičky náhradník

 

Upřímně blahopřejeme všem soutěžícím a jejich učitelům za vzornou reprezentaci školy v krajských soutěžích.