Obsah

A 

 

 

 

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I 

Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY I – ZUŠ Rokycany, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003993 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). 

Doba realizace: od 1. 01. 2023 do 31. 8. 2025 

Finanční výše podpory: 2.531.700,00 Kč  

Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR. 

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu: 

Mgr. Petr Brejcha, zástupce ředitele školy   

ANOTACE projektu 

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu 

1.VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ 

1.VII/3 Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ