Obsah

Přijímání nových žáků - talentové zkoušky 2019

Typ: ostatní
V tomto článku naleznete informace k talentovým zkouškám do naší ZUŠ, které se budou konat v květnu a červnu 2019.

Společné informace:

Do úterý 21. 5. 2019 prosím vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku, kterou naleznete ZDE. Pro každý obor, který chcete navštěvovat, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Pokud přihlášku nestihnete, nebo nemůžete vyplnit, bude možné ji vyplnit osobně ve čtvrtek 23. 5. 2019 v době od 13 do 18 hodin v kanceláři ZUŠ v 1. patře. Samotným vyplněním přihlášky nevzniká nárok na přijetí žáka do ZUŠ, rozhodující pro přijetí je úspěšné absolvování talentové zkoušky a kapacitní možnosti školy. Letos bude možné přijmout žáky, kteří do 31. 8. 2019 dosáhnou věku alespoň pěti let. O přijetí či nepřijetí do ZUŠ budou uchazeči informováni na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. U uchazečů ze zemí mimo EU je potřeba při talentové zkoušce předložit aktuální doklad o povolení k pobytu na území ČR.

Informace pro hudební obor:

Zájemci o studium na pobočce v Radnicích budou kontaktováni na základě elektronické přihlášky s dalšími instrukcemi.
Zájemci o studium v Rokycanech nebo ve Strašicích se dostaví do budovy ZUŠ v Rokycanech ve čtvrtek 23. 5. 2019 v době od 13 do 18 hodin k vykonání talentové zkoušky. Uchazeč si připraví jednoduchou píseň přiměřenou svému věku. Talentová zkouška se skládá ze zkoušky intonace (zpěv písně, opakování předehraných tónů) a ze zkoušky rytmu (opakování zatleskaného rytmu). Není potřeba si z domova brát vlastní pomůcky. Pouze uchazeči, kteří mají zájem o hru na hudební nástroj a již hráli, si mohou přinést vlastní (není podmínkou). V případě dotazů pište na email kancelar@zusrokycany.cz.

Informace pro výtvarný obor:

Na základě elektronické přihlášky budou uchazeči emailem pozváni na konkrétní datum a čas talentové zkoušky. Talentová zkouška se bude konat ve středu 29. 5. nebo v úterý 11. 6. 2019 odpoledne. Pokud by byl termín nevyhovující, bude možné předem dohodnout jeho změnu. Uchazeče si ve vestibulu školy ve stanovený čas převezme vyučující. S sebou si uchazeči přinesou pouze přezůvky. Výtvarné potřeby zajistí ZUŠ. Předpokládaná doba trvání talentové zkoušky je 50 minut. V případě dotazů pište na email kancelar@zusrokycany.cz.

Informace pro taneční obor:

Detailní informace k rozhodnutí se o zaměření studia v tanečním oboru (styl tance) aj. bude možné získat ve čtvrtek 23. 5. 2019 16:30–17:30 v ZUŠ ve 2. patře v kabinetu č. dv. 48. Tato schůzka není povinná. Informace je též možné získat na emailu zusro.jehlikova@seznam.cz.

Na základě elektronické přihlášky budou uchazeči emailem pozváni na konkrétní datum a čas talentové zkoušky. Talentová zkouška se bude konat v pondělí 27. 5. 2019 odpoledne (náhradní termín ve středu 5. 6. 2019 odpoledne). Pokud by byl termín nevyhovující, bude možné předem dohodnout jeho změnu. Uchazeče si v šatně tanečního oboru v přízemí školy ve stanovený čas převezme vyučující. Informace, co si připravit k talentové zkoušce, přesné časy a jak bude zkouška probíhat, obdržíte emailem po 23. 5. 2019.

Informace pro literárně dramatický obor:

Detailní informace bude možné získat v pondělí 20. 5. 2019 14:00–18:00, nebo ve středu 22. 5. 2019 15:00–17:00 v učebně č. 16 v přízemí. Tato schůzka není povinná. Informace je též možné získat na emailu ldo.zus.rokycany@centrum.cz.

Na základě elektronické přihlášky budou uchazeči emailem pozváni na konkrétní datum a čas talentové zkoušky. Talentová zkouška se bude konat v pondělí 27. 5. 2019 odpoledne (náhradní termín ve středu 5. 6. 2019 odpoledne). Pokud by byl termín nevyhovující, bude možné předem dohodnout jeho změnu. Uchazeči si připraví zpaměti krátkou básničku, říkadlo, nebo text – podle vlastního uvážení. Uchazeče si před zkouškou převezme vyučující ve vestibulu školy, po zkoušce je přivede zpět.


Vytvořeno: 29. 3. 2019
Poslední aktualizace: 9. 5. 2019 15:55
Autor: pb