Obsah

Přijímání nových žáků - aktualizováno 5. 6. 2020

Typ: ostatní
Přijímání nových žáků - talentové zkoušky 2020 1V tomto článku naleznete informace k talentovým zkouškám do naší ZUŠ, které se budou konat ve dnech 15. 6. – 17. 6. 2020, vždy mezi 13.00 – 17.00. Dostavte se, prosím, nejpozději do 16.15. Všechny tři termíny talentových zkoušek jsou rovnocenné. Bližší informace naleznete v tomto článku.

Společné informace:

Do pátku 12. 6. 2020 prosím vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku, kterou naleznete ZDE. Pro každý obor, který chcete navštěvovat, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Pokud přihlášku nestihnete, nebo nemůžete vyplnit, bude možné ji vyplnit osobně v průběhu talentových zkoušek v ZUŠ. Samotným vyplněním přihlášky nevzniká nárok na přijetí žáka do ZUŠ, rozhodující pro přijetí je úspěšné absolvování talentové zkoušky a kapacitní možnosti školy.

Požadavky k talentové zkoušce a způsob jejího bodování najdete ZDE.

Uchazeč a také jeho zákonný zástupce odevzdá při vstupu do budovy Čestné prohlášení (ke stažení ZDE). Prosíme, aby uchazeče doprovázel jen jeden zákonný zástupce z důvodu dodržení hygienických podmínek.

U uchazečů ze zemí mimo EU je potřeba při talentové zkoušce předložit aktuální doklad o povolení k pobytu na území ČR.

Letos bude možné přijmout žáky, kteří do 31. 8. 2020 dosáhnou věku alespoň pěti let. Bodové výsledky uchazečů budou anonymně (pod čísly přihlášek) zveřejněny nejpozději od středy 24. 6. 2020 na webových stránkách ZUŠ a na nástěnce v ZUŠ (v hl. budově ZUŠ v Rokycanech). O přijetí či nepřijetí do ZUŠ budou uchazeči následně informováni na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Talentová zkouška platí pouze pro jeden školní rok. V případě, že uchazeč nebude ani během školního roku přijat, musí v případě zájmu vykonat znovu talentovou zkoušku pro další školní rok.

Informace pro uchazeče do hudebního oboru:

Zájemci o studium na pobočce v Radnicích budou kontaktováni na základě elektronické přihlášky s dalšími instrukcemi.
Zájemci o studium v Rokycanech nebo ve Strašicích se dostaví do budovy ZUŠ v Rokycanech k vykonání talentové zkoušky kdykoli v průběhu konání talentových zkoušek. Uchazeč si připraví jednoduchou píseň přiměřenou svému věku. Talentová zkouška se skládá ze zkoušky intonace (zpěv písně, opakování předehraných tónů) a ze zkoušky rytmu (opakování zatleskaného rytmu). Není potřeba si z domova brát vlastní pomůcky. Pouze uchazeči, kteří mají zájem o hru na hudební nástroj a již hráli, si mohou přinést vlastní nástroj (není podmínkou). V případě dotazů pište na e-mail kancelar@zusrokycany.cz.

Informace pro uchazeče do výtvarného oboru:

Zájemci o studium ve výtvarném oboru se dostaví do budovy ZUŠ v Rokycanech k vykonání talentové zkoušky kdykoli v průběhu konání talentových zkoušek. Výtvarné potřeby zajistí ZUŠ. Předpokládaná doba trvání talentové zkoušky je 50 minut. V případě dotazů pište na e-mail kancelar@zusrokycany.cz.

Informace pro uchazeče do tanečního oboru:

NABÍDKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021:

  • Výuka se všeobecným tanečním zaměřením (od 7 let)
    • Z kapacitních důvodů nebude ve šk. roce 2020/21 otevřeno Přípravné studium pro předškolní žáky (5 a 6leté). Elektronické přihlášky budou přijímány od žáků, kteří k 31. 8. 2020 dovrší věku 7 let a více.
  • Výuka se zaměřením na klasický a moderní balet (od 8 let)
  • Výuka se zaměřením na mažoretky (od 8 let)

Uchazeči se dostaví podle zájmu o konkrétní studijní zaměření v těchto termínech:

PONDĚLÍ 15. 6. 2020

13:15 – Mažoretky
14:15 – Balet
15:15 – Všeobecné zaměření

ÚTERÝ 16. 6. 2020

14:15 – Mažoretky
15:15 – Balet
16:15 – Všeobecné zaměření

STŘEDA 17. 6. 2020

13:15 – Všeobecné zaměření
14:15 – Balet
16:15 – Mažoretky

Uchazeče si ve vestibulu školy ve stanovený čas převezme vyučující. Zkouška bude trvat max. 60 min. včetně administrativní části.

Co s sebou/na sebe:

  • sportovní oblečení (upnuté, ne příliš volné), dívky učesané vlasy (culík, drdol)
  • taneční piškoty / cvičky (popř. ponožky)
  • pití

Uchazeč se může do ZUŠ dostavit v tanečním úboru, nebo se převléct v určené šatně.Další informace je možné získat na e-mailu zusro.jehlikova@seznam.cz.

Informace pro uchazeče do literárně dramatického oboru:

Uchazeči se dostaví v těchto termínech:

PONDĚLÍ 15. 6. 2020, 16:15
ÚTERÝ 16. 6. 2020, 13:15
STŘEDA 17. 6. 2020, 15:15

Uchazeč si podle vlastního uvážení připraví zpaměti jeden z následujících literárních útvarů: krátkou básničku, část delší básně, říkadlo, prozaický text, vyprávění. Uchazeče si ve vestibulu školy ve stanovený čas převezme vyučující. Zkouška bude trvat max. 60 min. včetně administrativní části.

Další informace je možné získat na e-mailu ldo.zus.rokycany@centrum.cz.


Přílohy

Vytvořeno: 26. 5. 2020
Poslední aktualizace: 5. 6. 2020 14:47
Autor: pb