Obsah

Obnovení provozu školy

Typ: ostatní
Obnovení provozu školy 2Informace o provozu v Základní umělecké škole v období od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 se naše škola připravuje na obnovení provozu. Vzhledem k pozdějšímu dodání podkladů od Ministerstva školství nemůže být dodržen termín zahájení výuky 11. 5. 2020. Na obnovení provozu intenzivně pracujeme, proto budete v týdnu od 11. 5. 2020 nejprve osloveni jednotlivými učiteli vašich dětí s podrobnějšími informacemi k dalšímu postupu. Pro žáky, kteří budou mít o vzdělávání v budově školy zájem, bude výuka obnovena od pondělí 18. 5. 2020. Do tohoto data bude umožněn vstup do budovy pouze zaměstnancům školy.

 

Pohyb žáků ve škole se následně bude řídit těmito pravidly:

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.  
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

V případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Žádáme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a pokud žák patří do rizikové skupiny, rozhodli o případné účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Vstup do budovy školy  

 • Při prvním vstupu do školy předloží žák Čestné prohlášení (ke stažení zde). Čestné prohlášení bude možné získat a podepsat také před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků bude podepsáno zákonným zástupcem.
 • Pokud žák navštěvuje více oborů/předmětů v ZUŠ, odevzdá pouze jedno Čestné prohlášení.
 • Pokud žák u vstupu do budovy neodevzdá podepsané Čestné prohlášení, nebude mu umožněn vstup do budovy.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci mohou vstoupit do budovy nejdříve 10 minut před začátkem výuky, po jejím skončení ihned budovu opustí.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

V budově školy

 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.
 • Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do učeben.
 • Všechny místnosti, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet, budou nejméně jednou denně důkladně čištěny.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

V učebně

 • Neprodleně po příchodu do učebny každý použije dezinfekci na ruce.
 • Maximální počet žáků v učebně bude 15.
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.
 • U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • V každé učebně bude často větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob (klavír, elektrické klávesy, rekvizity apod.), bude prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude ve škole vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Škola disponuje bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty.

 

5. 5. 2020

Luboš Klasna

Ředitel ZUŠ

 


Příloha

Vytvořeno: 5. 5. 2020
Poslední aktualizace: 19. 5. 2020 14:28
Autor: pb