Obsah

Informace o průběhu školního roku - AKTUALIZOVÁNO 9. 9.!

Typ: ostatní
ROUŠKY JSOU POVINNÉ DO ODVOLÁNÍ.

Od čtvrtka 10. 9. je nutné mít ve společných prostorách ZUŠ zakrytá ústa a nos rouškou.

Tato povinnost vychází z Mimořádného opatření MZDR ze dne 9.9.2020, k nahlédnutí zde.

 

Vstup rodičů do budovy není povolen.

Rodiče smějí pouze doprovodit své dítě do vestibulu školy a zde ho předat, nesmí zde dlouhodobě setrvávat (čekat na dítě) nebo se zbytečně zdržovat.

Hygienická opatření

Do ZUŠ smějí docházet pouze zdravé děti. Vstup dětem s příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění není povolen. Žák, který trpí přetrvávajícími příznaky chronického (např. alergického) onemocnění, musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti vystavené dětským praktickým lékařem.

Po příchodu do školy si každý umyje ruce. Dezinfekce rukou zůstává doporučená.

 

Výuka probíhá prezenční formou. V případě potřeby je škola připravena zajistit distanční výuku.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR se v případě distanční výuky nevrací úplata za vzdělávání.

Uvedené informace vycházejí z manuálu MŠMT, který je k nahlédnutí zde:

https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual.


Příloha

Vytvořeno: 31. 8. 2020
Poslední aktualizace: 9. 9. 2020 19:13
Autor: HV, PB